Energiakvaliteet

Elektrienergia on tootmis- või teenindusettevõttele hädatarvilik tooraine. Samas on elekter eriline kaup, mille tarnimine peab olema pidev. Elektrienergiat ei ole võimalik koguda lattu ega ole ka võimalik selle kasutamist edasi lükata, kui kvaliteet leitakse ebapiisav olevat.

 

Küsimusele „Mis on elektrienergia kvaliteet?“ on erinevaid vastuseid, olenevalt, kas te esitasite selle küsimuse energia müüjale, energia tarbijale või elektriseadmete tootjale.

 

Teie energiaprobleemide põhjustajaks võivad olla mitmed erinevad tegurid. Meie kogemus kinnitab probleemide seotust ja keerukust. Häirete põhjused võivad olla vahetult teie elektriseadmetest tulenevad, aga saabuda ka sadade kilomeetrite kauguselt jaotusvõrgust.

 

Formaalselt on energia kvaliteet elektrienergia parameetrite vastavus sellekohastes standardites sätestatule ja energiavarustuse katkematus.

Samas, praktilise äritegevuse seisukohalt, on teile kui tarbijale esmatähtis energiavarustusest tulenevate tootmishäirete puudumine või vähemalt minimeerimine, mitte niivõrd energiaparameetrite numbrilised väljendused. Seetõttu ei pöörata olemasolevatele probleemidele piisavalt vara tähelepanu.

Finantsaspektist võivad olla teile üllatuseks energiaparameetrite normist kõrvalekaldumisest tulenevad, tihti mitteaimatavad lisakulud ning energiakvaliteedi parendamise meetmete kõrge tulusus.    

 

Energiakvaliteedi, probleemide ning nende lahenduste, aga ka vastavate tehniliste seadmete ning nende kasutamispõhimõtete kohta leiate detailsemat infot meie alljärgnevatelt veebilehtedelt. Oleme püüdnud pakkuda infot vormis, mis oleks piisavalt detailne ja täpne spetsialistide jaoks ning samaaegselt mõistetav ka huvilistele.

 

Viimati muudetud